FAQ 56. Rajdu Barbórka

Najczęściej zadawane pytania

TRASA RAJDU

– W jakim odstępie czasowym startują zawodnicy?

Zawodnicy na wszystkich odcinkach startują w odstępach 1 minutowych. Trasa oprócz OS Karowa, jest tak ułożona, że jednocześnie na odcinku rywalizować będzie kilka załóg.

– W jakiej kolejności jadą zawodnicy?

Na wszystkich odcinkach specjalnych zawodnicy jadą w odwrotnej kolejności w stosunku do numerów startowych. Najlepsi zawodnicy jadą więc na końcu.

– Czy można na OS Karowa lub inne odcinki wnosić drabinki?

Nie. Ze względów bezpieczeństwa imprezy masowej organizator zakazał wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych (w tym m.in. drabinek). Obowiązuje także zakaz wnoszenia alkoholu.