MEDIA > TV, Prasa

Zasady przyznawania akredytacji ekipom telewizyjnym na 54. Rajd Barbórka:

1. Organizator będzie wydawał wyłącznie akredytacje operatorom kamer TVP.
2. Operatorzy kamer innych stacji oraz portali internetowych (video) otrzymają akredytacje dziennikarskie, chyba, że przedstawią odpowiednie zezwolenie ze strony TVP.

Informacje dla przedstawicieli stacji telewizyjnych:
Automobilklub przenosi na TVP, na zasadach wyłączności, prawa w zakresie wykonania telewizyjnej rejestracji Rajdu Barbórka, korzystania i rozporządzania zarejestrowanym materiałem w całości i/lub we fragmentach dowolnie wybranych przez TVP - nieograniczone w czasie i przestrzeni.
TVP ma prawo udzielenia praw do korzystania i rozporządzania zarejestrowanym materiałem podmiotom krajowym i zagranicznym.

Jakie są zasady wynikające z tych zapisów:
1. Telewizje inne niż TVP, mają prawo wejścia na teren rajdu i nagrywania materiałów (posiadając akredytacje dziennikarską), oczywiście mając na uwadze to, że główną relację i wyłączne prawa do całej relacji ma TVP.
2. Inne stacje telewizje niż TVP muszą uzyskać zgodę od TVP Sport na wykorzystanie materiałów - pisma o taką zgodę należy przesyłać do red. Marka Oblacińskiego, fax: 022 547 42 70 lub e-mail: marek.oblacinski@tvp.pl, zaznaczając, w jakim programie te materiały będą udostępnione. Przy odbiorze akredytacji TV należy przedstawić wydrukowaną zgodę TVP (E-mailową odpowiedź z TVP) na filmowanie i jego zakres.
3. Inne stacje telewizyjne mogą pokazać materiał tylko do 90-ciu sekund i tylko z opóźnieniem.
4. Na emisję materiału w większym wymiarze należy posiadać zgodę TVP (co jest także warunkiem przyznania akredytacji telewizyjnej).
5. W/w zasady dotyczą także relacji wideo w Internecie.

Zasady przyznawania akredytacji dziennikarzom reprezentującym tytuły prasowe zawarte są w opublikowanym Regulaminie (zakładka Akredytacje).


Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


 © benix      Automobilklub Polski 2016                                                                                                                                       53 Rajd Barbórka 2015