Ulgi i zwolnienia z wpisowego zawodników AP na 55. Rajd Barbórka

Działając na podstawie §29 pkt 8 Statutu Automobilklubu Polski, Zarząd Automobilklubu Polski na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2017 roku postanowił:

1. Kierowców sportu samochodowego – członków Automobilklubu Polski , którzy w sezonie 2017 zdobyli tytuły Mistrzów Europy, Mistrzów i Wicemistrzów Polski, zwolnić z wpisowego na 55. Rajd Barbórka.
2. Kierowcom sportu samochodowego – członkom Automobilklubu Polski nie wymienionym w pkt. 1 udzielić ulgę we wpisowym na 55. Rajd Barbórka, w wysokości: dla klas R – 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) dla klas L – 500 zł (słownie: pięćset złotych), pod warunkiem spełnienia przez nich zasad określonych w Regulaminie Pomocy dla Zawodników Sportu Samochodowego Automobilklubu Polski 2017.