Lista zgłoszeń otwarta

Otwarta została lista zgłoszeń do 55. Rajdu Barbórka 2017.

Zgłoszenia odbywają się przez stronę inside.pzm.pl gdzie po uprzednim zarejestrowaniu się w serwisie Inside PZM należy wybrać zakładkę ZAWODY. Następnie każdy zawodnik/kierowca/pilot powinien potwierdzić udział w zawodach przez wybranie przycisku DOŁĄCZ, w ten sposób jego dokumenty będą widoczne dla organizatora i wypełnić formularz zgłoszenia.

Procedura zgłoszeń i niezbędne załączniki znajdują się w zakładce ZAWODNICY/ZGŁOSZENIA