Zgłoszenia

ZGŁOSZENIA DO 56. RAJDU BARBÓRKA

Zgłoszenia odbywają się przez stronę inside.pzm.pl gdzie po uprzednim zarejestrowaniu się w serwisie Inside PZM należy wybrać zakładkę ZAWODY. Następnie każdy zawodnik/kierowca/pilot powinien potwierdzić udział w zawodach przez wybranie przycisku DOŁĄCZ, w ten sposób jego dokumenty będą widoczne dla organizatora i wypełnić formularz zgłoszenia.

Inside PZM: inside.pzm.pl/

Skrócona procedura zgłoszeń:
1) Kierowca/pilot loguje się do Inside PZM wybiera z kalendarza: 56. RAJD BARBÓRKA 2018
2) Przez wybranie przycisku DOŁĄCZ jego dokumenty są udostępnione Organizatorowi
3) Kierowca/pilot widząc link do zgłoszenia + dodatkowa powierzchnia + sąsiadujące stanowisko wypełnia zgłoszenie (w systemie zgloszenia.pzm.pl)
4) Dołącza wymagane potwierdzenie wpłaty
5) Wybiera przycisk WYŚLIJ otrzymując potwierdzenie na podany e-maila z linkiem do zgłoszenia które powinien wydrukować oraz do aktualizacji zgłoszenia

Procedura zgłoszeń dla załóg z licencją wydaną przez ASN inny niż PZM:
Dla zawodników legitymujących się licencją wydaną przez ASN inny niż PZM, na stronie poniżej Organizator udostępnił oddzielny formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami.
Zawodnicy ci mają obowiązek przedstawić podczas Odbioru Administracyjnego dokumenty wymienione w pkt. 4.4.2 Regulaminu Uzupełniającego.

Załączniki:
FORMULARZ ZGŁOSZENIA (dla zawodników z lic. wydaną przez inny ASN)
zgloszenia.pzm.pl/2018/barborka/

WNIOSEK O WSPÓLNE / SĄSIADUJĄCE STANOWISKO W PARKU SERWISOWYM (dla zawodników z lic. wydaną przez inny ASN)
zgloszenia.pzm.pl/2018/barborka/park.php

ZAMÓWIENIE DODATKOWEJ POWIERZCHNI W PARKU SERWISOWYM (dla zawodników z lic. wydaną przez inny ASN)
zgloszenia.pzm.pl/2018/barborka/serwis.php