MEDIA

INFORMACJE DLA PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW:

➡ Odbiór akredytacji

 • 1 grudnia 2023 (piątek)
 • godz. 11:00 – 20:00
 • Automobilklub Polski, ul. Powstańców Śląskich 127, Warszawa
 • strefy MEDIA (PDF)

➡ Wniosek akredytacyjny

Termin przesyłania wniosków akredytacyjnych upłynął 24 listopada 2023 o godzinie 23:59. Wnioski przesyłane w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane. Wysłanie wniosku jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z zasadami przyznawania i korzystania z akredytacji.

➡ Zasady przyznawania i korzystania z akredytacji

Akredytacje TV

Dotyczy OS Kryterium Karowa

Akredytacje TV wymagają dodatkowej akceptacji ze strony wyłącznego właściciela praw telewizyjnych, grupy Warner Bros. Discovery. Ich przyznanie jest uzależnione od decyzji w/w podmiotu oraz zaakceptowania poniższych restrykcji:

 • materiały o charakterze informacyjnym (NEWS) o łącznym czasie trwania nie dłuższym niż 90 sekund można wyemitować po zakończeniu ceremonii dekoracji na OS Karowa.
 • dłuższe materiały (RELACJA) o łącznym czasie trwania nie dłuższym niż 20 minut można wyemitować po 96 godzinach od zakończenia ceremonii dekoracji na OS Karowa).
 • powyższe zasady dotyczą każdego materiału wideo zarejestrowanego w strefach OS Karowa, niezależnie od platformy, na której zostanie opublikowany
 • zgodnie z restrykcjami Urzędu Lotnictwa Cywilnego obowiązuje całkowity zakaz używania dronów na terenie Kryterium Asów Karowa.

Dotyczy wszystkich odcinków Rajdu Barbórka (z wyłączeniem OS Karowa)

 • zgodnie z restrykcjami Urzędu Lotnictwa Cywilnego obowiązuje całkowity zakaz używania dronów na trasach odcinków Tor Służewiec i Bemowo. Na pozostałych odcinkach specjalnych realizacja zdjęć z drona wymaga posiadania aktualnej licencji wydanej przez ULC oraz zgody Organizatora.
 • Prowadzenie relacji NA ŻYWO w jakiejkolwiek formie i z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium z odcinków specjalnych Rajdu Barbórka bez wcześniejszego uzyskania licencji od Organizatora jest zakazane.

Akredytacje FOTO

 • rozpatrywane będą jedynie wnioski otrzymane od dziennikarzy mass mediów, którzy dostarczyli (lub dostarczą) organizatorowi kopie własnych materiałów fotograficznych wykonanych podczas rajdów RSMP, Rajdu Barbórka oraz innych imprez organizowanych przez Automobilklub Polski i zamieszczonych w massmediach.
 • spełnienie powyższego kryterium nie jest jednoznaczne z przyznaniem akredytacji, a warunkiem koniecznym do rozpatrzenia wniosku
 • liczba kamizelek FOTO jest ograniczona a ich przyznanie wnioskodawcy lub odmowa jest jednostronną i ostateczną decyzją Organizatora Rajdu Barbórka
 • akredytacje prasowe nie obejmują przedstawicieli agencji fotograficznych, członków zespołów rajdowych oraz podmiotów komercyjnych. Akredytacje komercyjne są dostępne w ograniczonej liczbie a ich koszt wynosi 200 PLN netto
 • wszyscy fotoreporterzy (z identyfikatorem „Media Foto” oraz kamizelką MEDIA) i operatorzy kamer akredytowani na 61. Rajd Barbórka mogą przebywać wyłącznie w strefach wyznaczonych
 • wejście na OS Karowa oraz do stref foto zlokalizowanych na tym odcinku jest możliwe od godziny 16.00. Nie ma możliwości przemieszczania się pomiędzy strefą przy beczce, a strefą przy wiadukcie po trasie lub wzdłuż trasy odcinka specjalnego
 • kaucja zwrotna za kamizelkę FOTO wynosi 100 PLN i jest płatna gotówką przy odbiorze kamizelki. Zwrot kamizelki i kaucji będzie możliwy po zakończeniu Kryterium Asów przy mecie odcinka

Akredytacje MEDIA

 • akredytacje MEDIA przeznaczone są dla przedstawicieli prasy (radio, prasa drukowana, portale internetowe, social media). Organizator przewiduje możliwość przyznania akredytacji podmiotom publikującym treści wyłącznie w mediach społecznościowych, po wcześniejszej weryfikacji jakości oraz zasięgów publikacji
 • przyznanie lub odmowa przyznania akredytacji MEDIA jest jednostronną i ostateczną decyzją Organizatora Rajdu Barbórka
 • przyznanie akredytacji MEDIA nie uprawnia do realizacji materiałów wideo w żadnej formie ani długości. Możliwość realizacji materiałów wideo daje wyłącznie otrzymanie akredytacji TV

Akredytacje SOCIAL MEDIA

 • przedstawiciele Social Mediów mogą ubiegać się o akredytacje dziennikarskie/wideo/foto i podlegają takim samym zasadom jak akredytowani przedstawiciele mediów tradycyjnych
 • o akredytacje na Rajd Barbórka mogą ubiegać się przedstawiciele Social Mediów z liczbą obserwujących nie mniejszą niż 1000 osób i pozwiązanych tematycznie z charakterem imprezy. Wnioski składane przez przedstawicieli Social Mediów, które nie spełniają powyższych warunków, nie będą rozpatrywane.

➡ Informacje prasowe – zasady wykorzystania

Wszystkie informacje prasowe oraz zdjęcia zamieszczone na stronach Rajdu Barbórka przeznaczone są do wykorzystania dla przedstawicieli prasy. Bardzo prosimy u umieszczenie adnotacji „źródło: barborka.pl” pod artykułami dotyczącymi imprez oraz aktywności organizowanych przez Automobilklub Polski, jeśli korzystacie Państwo z udostępnionych przez nas materiałów.

➡ Konferencja prasowa

Na konferencję prasową zapraszamy wyłącznie przedstawicieli mediów.

DATA: 30 listopada 2023r. – czwartek, godz. 11:00
LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Marszałkowska 89, Volvo Car Warszawa

61 Rajd Barbórka. Logotypy dla mediów

Logo 61 RB 2023 || Logo 61 RB 2023 transparent || Logo 61 RB 2023 + AK

Kontakt

⦿ AKREDYTACJE / BIURO PRASOWE
Szef Biura Prasowego
Agnieszka Karaczun aga.karaczun@automobilklubpolski.pl
tel. 503585003

Biuro prasowe
Marcin Karaczun m.karaczun@automobilklubpolski.pl
tel. 605118552

⦿ KONTAKT DLA MEDIÓW

Rzecznik Prasowy / Asystent Dyrektora ds. Mediów
Adam Widomski a.widomski@automobilklubpolski.pl