MEDIA

INFORMACJE DLA PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW:

➡ Odbiór akredytacji

 • 2 grudnia 2022 (piątek)
 • godz. 11:00 – 20:00
 • Automobilklub Polski, ul. Powstańców Śląskich 127, Warszawa

➡ Dokumenty

🔗 Strefy MEDIA (PDF)

➡ Akredytacje: zasady wydawania i korzystania

Akredytacje TV

Akredytacje TV wymagają dodatkowej akceptacji ze strony wyłącznego właściciela praw telewizyjnych, grupy Warner Bros. Discovery. Ich przyznanie jest uzależnione od decyzji w/w podmiotu oraz zaakceptowania poniższych restrykcji:

 • materiały o charakterze informacyjnym (NEWS) o łącznym czasie trwania nie dłuższym niż 90 sekund można wyemitować po zakończeniu Rajdu, przez co rozumie się zakończenie ceremonii dekoracji na OS Karowa.
 • dłuższe materiały (RELACJA) o łącznym czasie trwania nie dłuższym niż 20 minut można wyemitować po 96 godzinach od zakończenia Rajdu (zakończenie rajdu rozumiane jest jako zakończenie ceremonii dekoracji na OS Karowa).
 • powyższe zasady dotyczą każdego materiału wideo zarejestrowanego w strefach Rajdu Barbórka, niezależnie od platformy, na której zostanie opublikowany
 • zgodnie z restrykcjami Urzędu Lotnictwa Cywilnego obowiązuje całkowity zakaz używania dronów na trasach odcinków Tor Służewiec, Bemowo i Kryterium Asów Karowa. Na pozostałych odcinkach specjalnych realizacja zdjęć z drona wymaga posiadania aktualnej licencji wydanej przez ULC.

Akredytacje FOTO

 • rozpatrywane będą jedynie wnioski otrzymane od dziennikarzy mass mediów, którzy dostarczyli (lub dostarczą) organizatorowi kopie własnych materiałów fotograficznych wykonanych podczas rajdów RSMP, Rajdu Barbórka oraz innych imprez organizowanych przez Automobilklub Polski i zamieszczonych w massmediach.
 • spełnienie powyższego kryterium nie jest jednoznaczne z przyznaniem akredytacji, a warunkiem koniecznym do rozpatrzenia wniosku
 • liczba kamizelek FOTO jest ograniczona a ich przyznanie wnioskodawcy lub odmowa jest jednostronną i ostateczną decyzją Organizatora Rajdu Barbórka
 • akredytacje prasowe nie obejmują przedstawicieli agencji fotograficznych, członków zespołów rajdowych oraz podmiotów komercyjnych. Akredytacje komercyjne są dostępne w ograniczonej liczbie a ich koszt wynosi 200 PLN netto
 • wszyscy fotoreporterzy (z identyfikatorem „Media Foto” oraz kamizelką MEDIA) i operatorzy kamer akredytowani na 59. Rajd Barbórka mogą przebywać wyłącznie w strefach wyznaczonych
 • wejście na OS Karowa oraz do stref foto zlokalizowanych na tym odcinku jest możliwe od godziny 16.00. Nie ma możliwości przemieszczania się pomiędzy strefą przy beczce, a strefą przy wiadukcie po trasie lub wzdłuż trasy odcinka specjalnego
 • kaucja zwrotna za kamizelkę FOTO wynosi 100 PLN i jest płatna gotówką przy odbiorze kamizelki. Zwrot kamizelki i kaucji będzie możliwy po zakończeniu Kryterium Asów przy mecie odcinka

Akredytacje MEDIA

 • akredytacje MEDIA przeznaczone są dla przedstawicieli prasy (radio, prasa drukowana, portale internetowe). Organizator przewiduje możliwość przyznania akredytacji podmiotom publikującym treści wyłącznie w mediach społecznościowych, po wcześniejszej weryfikacji jakości oraz zasięgów publikacji
 • przyznanie lub odmowa przyznania akredytacji MEDIA jest jednostronną i ostateczną decyzją Organizatora Rajdu Barbórka
 • przyznanie akredytacji MEDIA nie uprawnia do realizacji materiałów wideo w żadnej formie ani długości. Możliwość realizacji materiałów wideo daje wyłącznie otrzymanie akredytacji TV

➡ Informacje prasowe – zasady wykorzystania

Wszystkie informacje prasowe oraz zdjęcia zamieszczone na stronach Rajdu Barbórka przeznaczone są do wykorzystania dla przedstawicieli prasy. Bardzo prosimy u umieszczenie adnotacji „źródło: barborka.pl” pod artykułami dotyczącymi imprez oraz aktywności organizowanych przez Automobilklub Polski, jeśli korzystacie Państwo z udostępnionych przez nas materiałów.

➡ Konferencja prasowa

 • środa, 30 listopada, godzina 12:00
 • salon Volvo Car Warszawa, Marszałkowska 89

Na konferencję prasową zapraszamy przedstawicieli mediów.

60 Rajd Barbórka. Logotypy

Kontakt

⦿ AKREDYTACJE / BIURO PRASOWE
Szef Biura Prasowego
Agnieszka Karaczun aga.karaczun@automobilklubpolski.pl
tel. 503585003

Biuro prasowe
Marcin Karaczun m.karaczun@automobilklubpolski.pl
tel. 605118552

⦿ KONTAKT DLA MEDIÓW

Rzecznik Prasowy / Asystent Dyrektora ds. Mediów
Adam Widomski a.widomski@automobilklubpolski.pl